Rada Budowy nr 21

Rada Budowy została poprzedzona objazdem budowy z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego (GDDKiA), Wykonawcy (Strabag), Inżyniera Kontraktu (Promost Consulting).

Następnie odbyło się spotkanie w biurze Inżyniera Kontraktu z transmisją na zasadzie wideokonferencji w którym zdalnie uczestniczyli przedstawiciele Projektanta i Wykonawcy.

Omówiono postęp prac projektowych zakresie Projektów Wykonawczych dla robót drogowych, mostowych i branżowych oraz ich zatwierdzanie do realizacji. Omówiono również wykonanie robót, ich postęp w stosunku do harmonogramu oraz plany na najbliższy miesiąc.

W dniu 06.02.2023 wprowadzono zmiany w czasowej organizacji ruchu na odcinkach 252+210 – 252+725 oraz 256+370 – 256+565 polegające na oznakowaniu wyjazdów z budowy na drogę DK 42.

2023-02-16T16:00:55+00:00 Grudzień 14th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47