Podsumowanie zasadniczych prac wykonanych w miesiącu listopadzie

Wykopy – 27 600 m³

Nasypy – 15 500 m³

Ulepszone podłoże i warstwa mrozochronna – 11 910 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego – 25 440 m²

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 2 758 tony wbudowanego BA

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 234 tony wbudowanego BA

Roboty mostowe

Obiekt WD-2

Montaż zbrojenia fundamentu 10 000 kg

Obiekt PP-6

Betonowanie ścian oporowych – 18 m³

Montaż zbrojenia ścian oporowych – 1 400 kg

Obiekt WD-11

Montaż zbrojenia fundamentu  – 29 500 kg

Betonowanie fundamentu – 98,5 m³

Finansowe zaawansowanie Robót na koniec listopada 2022 wynosi 15.84 %

2022-12-14T15:09:56+00:00 Grudzień 14th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47