Strona główna 2024-07-17T07:59:35+00:00

Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

21/12/2020 r.

283 729 291,97 zł

395 533 762,47 zł

Przedsięwzięcie stanowi element projektu:
,,Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA”
dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, o wartości 2 000 000 000,00 zł wydatków kwalifikowanych.

/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”
Inwestycja realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030

Opis kontraktu

Przedmiotem inwestycji  jest budowa odcinka dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka o długości około 11,7 km. Planowana obwodnica będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o parametrach technicznych klasy GP 2/2 (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach kontraktu wybudowane zostaną skrzyżowania, obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj.

Data rozpoczęcia inwestycji: 21.12.2020 r.

Data zakończenia inwestycji wynikająca z umowy: 43 miesiące od podpisania umowy z wyłaczeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych

Numer Kontraktu: 13/19/UK/2020/2021

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Lider konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

Partner konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o.

www.promost.pl

/ WYKONAWCA

STRABAG sp. z o.o.

www.strabag.pl

Ostatnia Modyfikacja: środa 17 Lipiec 2024, 07.59.59