Strona główna 2023-12-04T09:34:03+00:00
Zdjęcie - strona główna

/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”

Inwestycja realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030

Całkowity koszt realizacji projektu: 283 729 291,97 zł

Opis Kontraktu:

Przedmiotem inwestycji  jest budowa odcinka dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka o długości około 11,7 km. Planowana obwodnica będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o parametrach technicznych klasy GP 2/2 (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach kontraktu wybudowane zostaną skrzyżowania, obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj.

Data rozpoczęcia inwestycji: 21.12.2020 r.

Data zakończenia inwestycji wynikająca z umowy: 21.11.2024 r.

Numer Kontraktu: 13/19/UK/2020/2021

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Lider konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

Partner konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o.

www.promost.pl

/ WYKONAWCA

STRABAG sp. z o.o.

www.strabag.pl

Ostatnia Modyfikacja: wtorek 5 Grudzień 2023, 13.41.02