Kontakt / Linki 2024-02-29T10:22:57+00:00

Zamawiający 

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Kielcach

ul.Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

gov.pl/web/gddkia-kielce

Kierownik projektu: Tomasz Kieres

tel.: +48 41 34 03 992

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. - Lider konsorscjum
Promost Consulting Sp. z o.o. - Partner konsorcjum

www.promost.pl

Inżynier kontraktu: Artur Soliński

ul. Ignacego Mościckiego 36, 26-100 Skarżysko-Kamienna tel.: +48 534 034 200

e-mail: wachock@promost.pl

Wykonawca

STRABAG Sp.z o.o

www.strabag.pl

Kierownik budowy: Mariusz Słysz

ul. Obuwnicza 1, 26-110 Skarżysko Kamienna tel.: +48 539 923 053

e-mail: sekretariat.wachock@strabag.com

Biuro Projektowe

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k

ul. Jana Niemierskiego 4 35-307 Rzeszów tel.: +48 17 857 91 55

www.promost.pl

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

Ostatnia Modyfikacja: środa 17 Lipiec 2024, 07.59.59