Kontynuacja prac w okresie 08.04.2024 do 14.04.2024 Trwają prace na inwestycji.

I tak w miejscowości Rataje wykonywane są roboty bitumiczne oraz roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.
W miejscowości Parszów wykonywane są prace związane z budową nasypu.
Natomiast w branży mostowej wykonywano zasypki mostowe w obrębie Obiektów Nr 3 (most nad rzeką Żarnówką) oraz Obiektu Nr 9 (przejście dla zwierząt w rejonie  Wielkiej Wsi).

2024-04-19T12:29:19+00:00 Kwiecień 19th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46