Zakres robót wykonanych na inwestycji w okresie od 18.03.2024 do 22.03.2024

W zakresie robot drogowych wykonywano podbudowę zasadniczą z kruszywa na DJ1 w km1+500-1+670, DJ3 0+015-0+200, DJ11 0+020-0+300, podbudowę zasadniczą w km 5+850-6+200 oraz wykop w skale w km 13+200-13+300.

W zakresie robót mostowych rozpoczęto montaż muru oporowego z bloczków betonowych przy obiekcie PZGD1 od strony starodroża DK42, wykonano drenaż za ścianami obiektów skrzynkowych starodroże DK42 i DJ1 Na odcinku w km 6+400 oraz od km 13+000 do km 13+350 wykonywano kanalizację deszczową.

Na odcinku od km 13+154 do km 13+245 wykonywano kanał technologiczny.

2024-03-28T10:40:55+00:00 Marzec 28th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46