Zakres robót wykonanych na inwestycji w okresie od 11.03.2024 do 15.03.2024

W zakresie robót drogowych wykonano wykop w km 13+200 – 13+300 oraz roboty brukarskie w obrębie odcinka 9+980 – 10+060.
W zakresie robót mostowych na obiekcie nr 1 wykonano betonowanie ław fundamentowych pod mur oporowy z bloczków betonowych.
Na obiekcie nr 3 wykonano zbrojenie i deskowanie ścian wlotowych .
Na obiekcie nr 9 wykonano betonowanie ściany wlotowej .
W obrębie odcinka 15+200 – 15+430  wykonano kanał technologiczny.
W obrębie zatoki ITD został ułożony kabel oświetlenia drogowego.
W km 9+500 oraz na odcinku 13+000 – 13+350 wykonano kanalizację deszczową.
Na drogach DJ 3 i DJ 5 wykonano drenaż w poboczu .

2024-03-25T13:47:57+00:00 Marzec 25th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46