Podsumowanie prac wykonanych w miesiącu czerwcu

– odhumusowanie trasy zasadniczej w obrębie odcinków 3+800 – 4+800 , 8+000 – 8+900 oraz 14+800 – 15+300

– wykop/nasyp , szacunkowo 40 000 m³ w obrębie całego odcinka.

– kontynuacja budowy dróg technologicznych

– wykonano przepięcie kolizji wodociągowej 4W w km 10+000 – 10+308 , 9W w km 8+600, 10W w km 6+970 , 11W w km 6+730 , prowadzono prace związane z budową wodociągu przesyłowego relacji Rataje – Wielka Wieś oraz przebudową kolizji 5W w km 13+140 do km 13+350 i 6W w km 15+080 – 15+460

– prowadzono prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej 4 KT w km w km 9+380 – 9+520 oraz 6 KT w km 13+160 – 13+330

– wykonano przełączenie sieci Netia na odcinku 7+200 – 11+000 , prowadzono prace związane z przebudową sieci Orange w km 8+300 do km 10+650

– prowadzono roboty przygotowawcze związane z przebudowa linii nN i SN

– w zakresie WN montaż fundamentów i montaż poziomy słupów

– organizacja zaplecza, magazynowanie materiałów na placu składowego w km 11+000 – 11+200

2022-08-04T11:36:35+00:00 Sierpień 4th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47