Odcinek próbny

Wykonano odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego związanego spoiwem hydraulicznym.

Wykonanie odcinka próbnego ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów wykonania robót takich jak rozłożenie materiału, dozowanie materiału chemicznego, prawidłowe wymieszanie, wyprofilowanie warstwy zgodnie z dokumentacją projektową i następnie jej zagęszczenie. W trakcie robót wykonywane są badania i pobierane próby. Po zakończeniu odcinka próbnego sporządzany jest raport.

Jeśli wszystkie wyniki badań dały wyniki pozytywne kolejne odcinki ulepszonego podłoża wykonywane są według metody sprawdzonej na odcinku próbnym.

2022-12-09T08:21:01+00:00 Sierpień 4th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47