Zakres prac przeprowadzonych przez Wykonawcę

Ze względu na panujące  warunki atmosferyczne zakres prac na budowie pozostaje ograniczony,
Jednakże Wykonawcy udało się wykonać w  zakresie mostowym następujące roboty:

  • Na  Obiekcie nr 1  demontaż szalunków wieńca żelbetowego konstrukcji stalowej .
  • Na Obiekcie nr 3  demontaż szalunków skrzydła S1B .
  • Na Obiekcie nr 9 ustawiono  rusztowanie pod wykonanie ustroju nośnego  segmentu A’ oraz dokonano demontażu szalunków segmentu A ściany wylotowej.

Na  zbiorniku Z1 prowadzono  roboty ziemne.
Prowadzono również  zabezpieczenie terenu budowy, a także  zapewniono właściwe odwodnienie pasa drogowego oraz magazynowano materiały.

2024-01-26T14:16:46+00:00 Styczeń 26th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47