Rada Budowy nr 20

Rada Budowy została poprzedzona objazdem budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (GDDKiA), Wykonawcy (Strabag), Inżyniera Kontraktu (Promost Consulting).

Następnie odbyło się spotkanie w biurze Inżyniera Kontraktu z transmisją na zasadzie wideokonferencji w którym zdalnie uczestniczyli przedstawiciele Projektanta i Wykonawcy.

Omówiono postęp prac projektowych zakresie Projektów Wykonawczych dla robót drogowych, mostowych i branżowych oraz ich zatwierdzanie do realizacji. Omówiono również wykonanie robót, ich postęp w stosunku do harmonogramu oraz plany na najbliższy miesiąc.

2022-12-14T15:07:53+00:00 Grudzień 14th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46