Podsumowanie zasadniczych prac wykonanych w miesiącu wrześniu

Wykopy – 84 930 m³

Nasypy – 79 480 m³

Ulepszone podłoże i warstwa mrozochronna – 50 250 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego – 760 m²

Roboty mostowe

Obiekt WD-2

Wykop pod fundament  1 270 m³

Obiekt WD-5

Montaż zbrojenia fundamentów ścian – 2 600 kg

Betonowanie fundamentów ścian – 10 m³

Obiekt PP-6

Betonowanie fundamentu – 60 m³

Montaż zbrojenia ramy NL – 8 000 kg

Obiekt WD-7

Wykop pod fundament – 1 400 m³

Montaż zbrojenia fundamentów P1 i P3 – 10 929 kg

Betonowanie fundamentów P1 I p3 – 53 m³

2023-01-31T09:53:27+00:00 Grudzień 14th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: piątek 19 Kwiecień 2024, 13.41.11