Podsumowanie zasadniczych prac wykonanych w miesiącu sierpniu

Wykopy – 61 400 m³

Nasypy – 50 500 m³

Ulepszone podłoże i warstwa mrozochronna – 690 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego – 30 160 m²

Roboty mostowe

Obiekt PP-6

Betonowanie ramy NL+NP. – 147 m³

Montaż zbrojenia fundamentu – 16 000 kg

Obiekt WD-5

Wykop pod przyczółki P1 i P3  – 1 762 m³

2022-12-14T14:59:13+00:00 Grudzień 14th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46