Blisko 2/3 trasy głównej z pierwszą warstwą nawierzchni . Zmiana organizacji ruchu – jedziemy pierwszym krótkim fragmentem nowej jezdni Ułatwienia w ruchu lokalnym

Postępują roboty bitumiczne i mostowe na budowie obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Wykonawca inwestycji w dniu 15maja 2024 wprowadził kolejną zmianę organizacji ruchu. Po raz pierwszy korzystamy z krótkiego fragmentu nowej jezdni budowanej trasy głównej.

Jeździmy fragmentem nowej jezdni

Nowe tymczasowe oznakowanie na DK42 wykonane zostało przy budowanym przejściu górnym dla zwierząt dużych na początkowym leśnym odcinku inwestycji. Zgodnie z organizacją ruchu już nie omijamy obiektu bypassem, ale wjeżdżamy przez przewiązki na krótki fragment nowej południowej jezdni obwodnicy znajdujący się pod jedną z łukowych konstrukcji stanowiących część przejścia dla zwierząt. Tworzą je dwa obiekty skrzynkowe i dwa łukowe, pod którymi przeprowadzona będzie dwujezdniowa trasa główna czyli DK42 i dwie drogi dojazdowe. Tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na kontynuację robót przy budowie przejścia m.in. wykonanie murów oporowych i zasypek. W miarę postępu prac planowane są kolejne przełożenia ruchu w tym miejscu. Także ze względu na układanie ostatniej warstwy nawierzchni.

Ułatwienia w ruchu lokalnym

Od ubiegłego roku wprowadzone zostały ułatwienia w ruchu lokalnym wokół budowy. Okoliczni mieszkańcy mogą korzystać z wiaduktu w ciągu drogi powiatowej w Ratajach nad budowaną DK42. W maju udostępniony został przejazd w ciągu drogi gminnej w Wąchocku po wybudowaniu obiektu mostowego pod DK42. Kolejne ułatwienie planowane jest w okresie wakacyjnym. Wtedy planowane jest udostępnienie wiaduktu nad DK42 w Wielkiej Wsi.

Postępują roboty bitumiczne

Kontynuowane są roboty bitumiczne zarówno na trasie zasadniczej jak i drogach dojazdowych. Na odcinkach ciągu głównego obwodnicy o łącznej długości ponad 7 km, stanowiących blisko 2/3 długości nowej dwujezdniowej DK42, ułożona została podbudowa i warstwa wiążąca nawierzchni. Długość odcinków, na których ułożona została wierzchnia warstwa ścieralna nawierzchni, wynosi ponad 5 km. Obwodnica będzie miała ok. 11,7 km. Odpowiednio warstwa podbudowy ułożona została na odcinkach dróg dojazdowych o łącznej długości 8 km, a pierwsza warstwa wiążąca nawierzchni na 2 km. Zakończenie wszystkich robót budowlanych na budowie obwodnicy Wąchocka planowane jest wiosną przyszłego roku.

2024-05-20T11:58:22+00:00 Maj 20th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47