Półmetek przekroczony

Półmetek przekroczony

Zaawansowanie prac na budowie obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 przekroczyło półmetek. Dla ułatwienia komunikacji lokalnej do połowy roku planowane jest udostępnienie kolejnych dwóch obiektów mostowych w oparciu o tymczasową organizację ruchu. Z jednego wiaduktu w Ratajach okoliczni mieszkańcy korzystają już od ub. roku.

Ułatwienia w komunikacji lokalnej

Na budowanej dwujezdniowej trasie zasadniczej kontynuowane są roboty bitumiczne i roboty ziemne. Na odcinkach stanowiących ok. 60 procent ciągu głównego DK42 ułożona została podbudowa bitumiczna, a na niej przedostatnia wiążąca nawierzchni. Łączna długość odcinków z  wierzchnią warstwą ścieralną to ponad 3 km. Na pozostałych odcinkach prowadzone są roboty ziemne.  Gotowe są zasadnicze konstrukcje dziewięciu obiektów inżynierskich, budowa dwóch kolejnych rozpocznie się po dostosowaniu technologii ich wykonania do odmiennych warunków gruntowych. Okoliczni mieszkańcy mogą korzystać od grudnia w oparciu o tymczasową organizację ruchu z wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nad DK42 w Ratajach, co znacznie ułatwia komunikację lokalną. Na tej samej zasadzie wykonawca planuje udostępnienie wiaduktu w ciągu powiatowej trasy w Wielkiej Wsi oraz przejazdu w ciągu drogi gminnej pod końcowym fragmentem budowanej DK42. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu planowane jest do połowy roku po wykonaniu niezbędnych prac wykończeniowych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Widać konstrukcje mostów i wiaduktów

Najlepiej widoczne z obecnej DK42 są cztery części konstrukcji górnego przejścia dla zwierząt dużych typu zielony most na początkowym leśnym odcinku inwestycji. Rozpoczęły się prace przy murach oporowych przy obiekcie, pod którym poprowdzone będą dwie jezdnie obwodnicy oraz dwie drogi dojazdowe. Badania wytrzymałościowe przeszła już łukowa podstawa konstrukcji mostu nad rzeką Żarnówką w Wielkiej Wsi. Podobny kształt będzie miała konstrukcja obiektu pod DK42 w Wąchocku, który docelowo będzie pełnił funkcję mostu i przejścia dla zwierząt.

2024-05-06T10:31:01+00:00 Maj 6th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47