Informacja dotycząca zaawansowania robót na koniec mieciąca marca.

– ogólne zaawansowanie prac – 50 %
– zaawansowanie robót ziemnych – 65 %
– zaawansowanie robot bitumicznych:

podbudowa bitumiczna jest ułożona na ponad 7 kilometrach trasy zasadniczej co stanowi 60 %, warstwa wiążąca jest ułożona na 6,8 km trasy zasadniczej co stanowi 58 %, warstwa scieralna z SMA jest ułożona na 3,2 km trasy zasadniczej co stanowi 27 %.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich:
MD-3 – obiekt nad rzeką Żarnówką w miejscowości Parszów- zaawansowanie 79,50% W marcu na obiekcie zabetonowano ścianę wylotową oraz gzymsy ścian oporowych.
Wykonano także izolację cienką ścian oporowych S1, S2, S3, S4 oraz ścian w osi P1 i P2.

WD-5 – wiadukt nad drogą krajową nr 42 miejscowości Wielka Wieś – zaawansowanie 88,20%
WD-7 – wiadukt nad drogą krajową nr 42 w miejscowości Rataje – zaawansowanie 86,60%
WD-8 – wiadukt nad drogą krajową nr 42 w miejscowości Rataje – zaawansowanie 83,90%
WD-10 – wiadukt nad drogą krajową nr 42 w miejscowości Wąchock – zaawansowanie 87,50%
WD-11 – wiadukt nad drogą krajową nr 42 w miejscowości Wąchock – zaawansowanie 87,70%
PP-6 – przejście podziemne dla pieszych w miejscowości Wielka Wieś – zaawansowanie 89,80%
PZDd-9 – obiekt nad ciekiem w miejscowości Wąchock – zaawansowanie 84,80% W marcu na obiekcie zabetonowano ścianę wlotową oraz gzymsy ścian oporowych.

Wykonano także izolację cienką ścian oporowych S1, S2, S3, S4 oraz ścian w osi P1 i P2.

PZGD-1 – przejście górą dla dużych zwierząt w ciągu DK42 w miejscowości Skarżysko-Kamienna/Parszów – zaawansowanie 76,60% W marcu rozpoczęto wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego.

Przepust nr 8 nad ciekiem w miejscowości Rataje – zaawansowanie 84,60% Przepust nr 9 PE- rów drogowy w miejscowości Rataje- zaawansowanie 84,50%

2024-04-09T14:47:14+00:00 Kwiecień 9th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46