Podsumowanie prac wykonanych w miesiącu lipcu

-Odhumusowanie – 20 600 m³

-Wykopy – 57 800 m³

-Nasypy – 56 400 m³

-Przebudowa gazociągów wraz z przepięciem 1GS, 4GS, 5GS, 7GS, 8GS, 1GW, 2GW

-Przebudowa kolizji wodociągowych wraz z przepięciem 3W, 7W

-Przebudowa kolizji sanitarnych wraz z przepięciem 4KT, 5KS

-Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange km 15+00-15+450, OKD474 km 3+500-4+500, 5+000 – 5+400, 8+300 – 9+500

-Przebudowa kolizji elektrycznych nN03 km 10+000, SN03 km 11+800, SN04 km 12+600, nN04 km 12+600, SN06 km 13+000

-Całkowite zaawansowanie robót na koniec lipca 2022 wynosi 6,5 %

2022-08-04T11:41:22+00:00 Sierpień 4th, 2022|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46