Zakres robót wykonanych na inwestycji w okresie od 04.03.2024 do 08.03.2024

W zakresie branży drogowej wykonano jedynie roboty ziemne w obrębie obiektu nr 1 oraz na odcinku 13+200 – 13+300.
W zakresie branży mostowej na obiekcie nr 1 wykonano warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe muru oporowego.
Na obiekcie nr 3 i 9 wykonano zbrojenie i deskowanie ścian wlotowych.
Na odcinku 15+065 – 15+216 wykonano kanał technologiczny.
W km 9+500 oraz na odcinku 13+000 – 13+300 wykonano kanalizację deszczową, w poboczu DJ3 wykonano drenaż.

2024-03-13T15:30:16+00:00 Marzec 13th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46