Kontynuacja prac na inwestycji – ograniczonych z uwagi na panujące warunki atmosferyczne

W zakresie branży drogowej  wykonywano  wykop w km 13+100 – 13+350.
W zakresie branży mostowej wykonywano betonowanie ściany oporowej S1C na obiekcie nr 3 oraz betonowanie segmentu A’ ustroju nośnego obiektu nr 9 .
W zakresie robót branżowych wykonywano roboty ziemne w obrębie zbiornika Z1.
W km 4+000 trasy zasadniczej , w obrębie Obiektu nr 1 wykonywano kanalizację deszczową.
Na odcinku 12+600 – 12+640 trasy zasadniczej oraz na drodze DJ 3 wykonywano drenaż w poboczu.

2024-03-06T12:31:00+00:00 Marzec 6th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46