Zakres robót wykonanych na inwestycji w okresie od 19.02.2024 do 25.02.2024 r.

W zakresie branży drogowej wykonano roboty brukarskie na drodze DJ 11 oraz zatoce ITD.
Na odcinku 4+300 – 5+200 oraz 5+700 – 5+900 wykonywano roboty brukarskie związane z obróbką wpustów i wylotów kanalizacji deszczowej .
Na odcinku 13+100 – 13+350 wykonywano roboty ziemne.
W zakresie branży mostowej na Obiekcie nr 3 wykonywano montaż deskowania i zbrojenia ściany wlotowej ustroju nośnego.
Na obiektach nr  7, 8, 10 i 11 wykonywano montaż balustrad .
Na obiekcie nr 9 wykonywano montaż zbrojenia ustroju nośnego.
Na zbiorniku Z1 prowadzono prace związane z umocnieniem dna i skarp .
W obrębie odcinka 3+950 – 10+800 wykonywano montaż wylotów prefabrykowanych kanalizacji deszczowej i drenażu.

2024-02-29T10:24:17+00:00 Luty 29th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: czwartek 23 Maj 2024, 14.29.46