Zakres prac wykonanych w ubiegłym tygodniu

W zakresie drogowym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na chodniku przy drodze DJ 11 oraz roboty ziemne w km 13+000- 13+100.
W zakresie mostowym wykonano montaż deskowania ściany wylotowej na obiekcie nr 3 oraz ustawiono rusztowania ustroju nośnego jezdni prawej Obiektu nr 9
Na zbiorniku Z1 wykonywano roboty ziemne oraz uszczelniano i umacniano dna i skarpy zbiornika.
W obrębie odcinka 4+000 – 10+800 wykonano montaż włazów kanalizacji deszczowej .
Na odcinku 12+500 – 12+670 wykonywano drenaż kompozytowy w pasie rozdziału.

Ponadto Wykonawca prowadzi nadal prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zapewnieniem właściwego odwodnienia pasa drogowego. Kontynuowana są również dostawy materiałów na plac składowy.

2024-02-09T11:57:50+00:00 Luty 9th, 2024|
Ostatnia Modyfikacja: środa 17 Lipiec 2024, 07.59.59