Postęp robót

W okresie od 01.10.2023-31.10.2023 wykonano :

 

Roboty drogowe

 

1.Wykop rowów + skarpowanie – km 10+300 – 10+800

2.Skarpowanie – km 4+800 – 5+300 str. P

3.Wykop – kucie skały – km 5+900 – 6+100; km 6+800 – 7+000

4.Nasyp – km 10+800 – 10+900

5.Nasyp – Starodroże DK42

6.Nasyp – Zasypanie stanowisk pod rdestowcu – km 9+500; km 10+050; km 9+900

7.Nasyp – Zatoka ITD.

8.Warstwa mrozoochronna – Zatoka ITD.

9.Warstwa mrozoochronna – DJ 11

10.Podbudowa zasadnicza KŁSM – DJ 1

11.Układanie kostki na chodniku – DP 0574T

12.Warstwa ścieralna SMA 8 – km 8+050 – 9+150

13.Warstwa ścieralna SMA 8 – km 4+200 – 5+300

14.Wykop – km 12+825 – 13+150

15.Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem – dojazd Obiekt WD-7

16.Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem – DG Obiekt WD-10

17.Ściek trójkątny – km 14+750 – 15+170

18.Umocnienie rowu ażurami – Rów nr 7

19.Ściek korytkowy – km 12+700 – 13+000

20.Warstwa wiążąca AC 16W – DJ 17

21.Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 15+050-15+150

22.Warstwa ścieralna SMA 8 – km 11+350 – 12+750

 

Roboty mostowe

 

1.Montaż zbrojenia konstrukcji skrzynkowej ST segment A’ (ściany pionowe + płyta strop)- Obiekt PZGd-1

2.Beton konstrukcji skrzynkowej ST (segment A’)- Obiekt PZGd-1

3.Montaż konstrukcji nośnej z blachy falistej o przekroju łukowym (nitka prawa)- Obiekt PZGd-1

4.Montaż zbrojenia ściany segment B w osi P1- Obiekt MD-3

5.Beton ściany segment B w osi P1- Obiekt MD-3

6.Montaż kolektora odwadniającego płytę pomostu- Obiekt WD-5

7.Montaż barieroporęczy na obiekcie- Obiekt WD-5

8.Montaż balustrad aluminiowych na ścianach oporowych- Obiekt WD-5

9.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD-5

10.Montaż balustrad aluminiowych – Obiekt PP-6

11.Beton ochronny izolacji_ Obiekt PP-6

12.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD7

13.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD8

14.Montaż barieroporęczy na obiekcie-Obiekt WD8

15.Montaż balustrad aluminiowych na ścianach oporowych_-Obiekt WD8

16.Montaż zbrojenia ściany w osi P2, segment A’ – Obiekt PZDd-9

17.Beton ściany w osi P2, segment A’- Obiekt PZDd-9

18.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych – Obiekt WD10

19.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD11

 

Roboty branżowe

 

Przebudowa kolizji WN

 

1.Zabudowa fundamentów słupów WN wraz z uziemieniami – Słup WN nr 26, 25/1

2.Zabudowa stanowisk WN – Słup WN nr 25, 28

3.Montaż konstrukcji słupów – Słup WN nr 25/1

4.Demontaż linii – Przęsła słupów nr 24 – 29

5.Podwieszenie przewodów fazowych oraz odgromowych – Przęsła slupów nr 24 – 29

6.Podwieszenie przewodu OPGW – Przęsła słupów nr 36 – 50

 

Budowa Oświetlenia drogowego

 

1.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – km 3+750 – 4+100 str. L

2.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – km 3+750 – 4+100 str. P

3.Budowa oświetlenia, układanie rur, montaż fundamentów – km 3+800 – 4+300 str. P

4.Budowa oświetlenia, układanie rur, montaż fundamentów – DG 394003T

5.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – DG 379010T

6.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – km 4+100 – 4+800 str. L

7.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – Zatoka ITD.

8.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – DJ 20

9.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – DJ 19

 

Przebudowa kolizji teletechnicznych:

 

1.Budowa kanału technologicznego – km 9+450 – 9+896

2.Posadowienie studni SKR-2

 

Budowa kanalizacji deszczowej:

 

1.Kanalizacja deszczowa – km 4+500 – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych

2.Kanalizacja deszczowa – km 15+000 – 15+200 – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych

2023-11-27T09:10:04+00:00 Listopad 27th, 2023|
Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 26 Luty 2024, 10.58.47