Postęp robót 2024-06-04T14:55:59+00:00
Zaawansowanie procentowe prac projektowych [%]: 96,41%
Zaawansowanie procentowe robót budowlanych[%]: 52,39 %
Zaawansowanie finansowe Kontraktu [%]: 70,39 %

W okresie 01.04.2024 – 30.04.2024 wykonano:

Roboty drogowe:

 1. Wykop – km 6+600-7+000
 2. Nasyp – km 6+370-6+530
 3. Nasyp – km 4+050 – najazd PZGd-1
 4. Zasypka – Obiekt MD-3
 5. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 3+770 – 3+800
 6. Warstwa wiążąca AC 16W – km 3+770 – 4+110 + bypass km 4+200
 7. Warstwa wiążąca AC 16W – km 5+800 – 6+200
 8. Warstwa wiążąca AC 16W – DJ 11
 9. Warstwa ścieralna AC 11S – DJ 11
 10. Wykop – km 14+450 – 14+700

Roboty mostowe:

Obiekt PZGd-1

 1. Mur z gruntu zbrojonego
 2. Izolacja cienka powierzchni betonowych stykających się z gruntem
 3. Ułożenie folii kubełkowej
 4. Drenaż za przyczółkami (rura drenarska z obsypaniem)

Obiekt MD-3

 1. Drenaż za przyczółkami (rura drenarska z obsypaniem)
 2. Izolacja cienka ścian oporowych S1, S2, S3, S4 oraz ścian w osi P1 i  P2

Obiekt WD-8

 1. Przeciwspadek z asfaltu lanego na płycie ustroju nośnego

Roboty branżowe: 

Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kanalizacja deszczowa – km 12+800 – 13+350

Budowa kanału technologicznego:

 1. Kanał technologiczny – km 9+998 – 10+346
 2. Kanał technologiczny – km 13+245 – 13+279
 3. Kanał technologiczny – km 14+229 – 14+452
 4. Posadowienie studni SKR-2

Budowa oświetlenia drogowego:

 1. Budowa oświetlenia drogowego – układanie bednarki, rury osłonowe, postument pod słupy oświetleniowe – Obiekt WD-11

W okresie 01.03.2024-31.03.2024 wykonano:

Roboty drogowe:

 1. Zasypka – Obiekt MD-3
 2. Roboty związane z utrzymaniem TOR – bypass DK42
 3. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 5+850 – 6+200
 4. Warstwa wiążąca AC 16W – km 5+800 – 6+200
 5. Wykop – km 13+200 – 13+350
 6. WUP – km 13+000 – 13+380
 7. Warstwa ścieralna AC 11S – DP 0582T

Roboty mostowe:

 1. Montaż zbrojenia ściany wylotowej- OBIEKT MD-3
 2. Montaż deskowania ściany wylotowej – OBIEKT MD-3
 3. Beton ściany wylotowej – OBIEKT MD-3
 4. Montaż zbrojenia ściany wlotowej – OBIEKT PZDd-9
 5. Montaż deskowania ściany wlotowej – OBIEKT PZDd-9
 6. Beton ściany wlotowej – OBIEKT PZDd-9
 7. Izolacja cienka ścian oporowych S1, S2, S3, S4 oraz ścian w osi P1 i P2 – OBIEKT PZDd-9
 8. Mur z gruntu zbrojonego – OBIEKT PZGd-1
 9. Izolacja cienka powierzchni betonowych stykających się z gruntem – OBIEKT PZGd-1
 10. Folia kubełkowa ułożenie – OBIEKT PZGd-1
 11. Drenaż za przyczółkami (rura drenarska z obsypaniem) – OBIEKT PZGd-1

Roboty branżowe:

Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kanalizacja deszczowa – km 10+400
 2. Kanalizacja deszczowa – km 13+000 – 13+320

Budowa drenażu:

 1. km 12+607 – 12+641
 2. DJ1 – km 0+830 – 0+880
 3. DJ3 – km 0+021 – 0+800
 4. DJ5 – km 1+432 – 1+600

Budowa kanału technologicznego:

 1. Budowa kanału technologicznego – km 15+065 – 15+431
 2. Budowa kanału technologicznego – wciąganie peszli i pakietu w Obiekty Mostowe – km 12+622; km 13+162; km 14+457
 3. Posadowienie studni SKR-2

W okresie 01.02.2024-29.02.2024 wykonano:

Roboty drogowe:

 1. Zabezpieczenie robót na okres zimowy
 2. Roboty związane z utrzymaniem TOR – bypass DK42
 3. Zabezpieczenie robót na okres zimowy
 4. Wykop – km 13+100 – 13+350

Roboty mostowe:

 1. Montaż deskowania wieńca żelbetowego – I ETAP- OBIEKT PZGd-1
 2. Beton wieńca żelbetowego od strony Skarżyska Kamiennej – I ETAP- OBIEKT PZGd-1
 3. Beton fundamentu ściany oporowej S1C – OBIEKT MD-3
 4. Montaż zbrojenia ściany oporowej S1C – OBIEKT MD-3
 5. Montaż deskowania ściany oporowej S1C – OBIEKT MD-3
 6. Beton ściany oporowej S1C – OBIEKT MD-3
 7. Beton zamków prefabrykatów OPTEM – OBIEKT MD-3
 8. Montaż balustrad ścian oporowych – OBIEKT WD-7
 9. Montaż balustrad ścian oporowych – OBIEKT WD-8
 10. Montaż rusztowania/deskowania ustroju nośnego (segment A’) – PZDd-9
 11. Montaż zbrojenia ustroju nośnego (segment A’) – PZDd-9
 12. Beton ustroju nośnego (segment A’) – PZDd-9
 13. Montaż balustrad ścian oporowych – WD-10
 14. Montaż balustrad ścian oporowych – WD-11

Roboty branżowe:

Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kanalizacja deszczowa – km 4+000 – 4+100

Budowa drenażu:

 1. km 3+920-4+023
 2. km 4+078-4+150
 3. km 7+067-7+250
 4. km 12+500-12+614
 5. km 12+628-12+667
 6. km 13+350-13+850
 7. km 14+740-14+800
 8. km 15+070-15+220

Budowa zbiorników retencyjnych:

 1. Zbiornik Z1 – km 10+403 – roboty ziemne, uszczelnienia dna i skarp zbiorników, umocnienie dna, skarp i zjazdów zbiorników

W okresie 01.01.2024-31.01.2024 wykonano:

Roboty drogowe:

 1. Zabezpieczenie robót na okres zimowy
 2. Roboty związane z utrzymaniem TOR-bypass DK42
 3. Wykop – km 13+100 – 13+35

Roboty mostowe:

1.      Montaż zbrojenia wieńca żelbetonowego konstrukcji stalowej – Obiekt PZGd-1
2.       Montaż deskowania wieńca żelbetonowego – I ETAP – Obiekt PZGd-1
3.       Beton wieńca żelbetonowego od strony Starachowic – I ETAP – Obiekt PZGd-1
4.       Montaż zbrojenia fundamentu ściany oporowej S1C – Obiekt MD-3
5.       Montaż deskowania fundamentu ściany oporowej S1C – Obiekt MD-3
6.       Beton fundamentu ściany oporowej S1C – Obiekt MD-3
7.       Montaż deskowań/rusztowań ustroju nośnego (Segment A’) – Obiekt PZDd-9

Roboty branżowe:

Budowa zbiorników retencyjnych:

1.       Zbiornik Z1 – km 10+403 – roboty ziemne, uszczelnienia dna i skarp zbiorników, umocnienie dna, skarp i zjazdów zbiorników

W okresie 01.12.2023 – 31.12.2023 wykonano:

Roboty drogowe:

 1. Umocnienia rowów – km 9+020 – 9+200
 2. Wykop – km 13+150 – 13+350

Roboty mostowe:

 1. Montaż prefabrykatów o przekroju łukowym – Obiekt MD-3
 2. Montaż barieroporęczy na obiekcie – Obiekt WD-7
 3. Przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju nośnego (segment A’) – Obiekt PZDd-9
 4. Montaż barieroporęczy na obiekcie – Obiekt WD-10

Roboty Branżowe:

 1. Zbiornik Z4 – km 9+380 – Uszczelnienia dna i skarp zbiorników, umocnienia dna, skarp i zjazdów zbiorników

W okresie 01.11.2023-30.11.2023 wykonano:

Roboty drogowe

 1. Humusowanie pasa rozdziału – km 8+000 – 9+000
 2. Humusowanie pasa rozdziału – km 4+100 – 5+800
 3. Nasyp – Zatoka ITD
 4. Nasyp-najazdy PZGd-1
 5. Podbudowa pomocnicza C5/6- km 5+950-6+200
 6. Podbudowa zasadnicza KŁMS 0/31,5-DJ1
 7. Podbudowa zasadnicza KŁMS 0/31,5 -km5+850-6+300
 8. Podbudowa zasadnicza KŁMS 0/31,5-DJ11
 9. Zasypka obiektu- Obiekt MD3
 10. Krawężnik drogowy+ obrzeża- DJ11
 11. Warstwa wiążąca AC 16W-DJ1
 12. Wykop km 12+840-340
 13. WUP KM 12+840-13+340
 14. Warstwa wiążąca AC 16W- DJ 17
 15. Warstwa wiążąca AC 16W-dojazdy DG km 14+457

Roboty mostowe

 1. Izolacja z papy zgrzewalnej na ustroju nośnym obiektu skrzynkowego DD i S-Obiekt PZGd-1
 2. Beton ochronny papy na ustroju nośnym DD i ST-Obiekt PZGd-1
 3. Montaż zbrojenia ściany segment A w osi P1-Obiekt MD3
 4. Beton ściany segment A w osi P1-Obiekt MD3
 5. Montaż zbrojenia ściany segment C w osi P2 – Obiekt MD3
 6. Beton ściany segment C w osi P2- Obiekt MD3
 7. Montaż zbrojenia ustroju nośnego (segment A)- Obiekt PZDd-9
 8. Roboty branżowe
 9. Przebudowa kolizji WN
 10. Montaż przewodu OPGW – Przęsła nr 50-63, 25/1-27
 11. Wycinka pasa technologicznego dla linii WN – Przęsła nr 36-64
 12. Budowa oświetlenia drogowego
 13. Budowa oświetlenia – km 4+000-4+500 str. P
 14. Budowa fundamentów pod słupy oświetleniowe DJ 11
 15. Przebudowa kolizji teletechnicznych
 16. Budowa kanału technologicznego – km 12+624-13+154
 17. Budowa kanału technologicznego – km 10+345- 10+654
 18. Posadowienie studni SKR- 2
 19. Wykonanie kanalizacji deszczowej
 20. Kanalizacja deszczowa – km 6+200-6+300
 21. Kanalizacja deszczowa – km 12+960-13+080
 22. Kanalizacja deszczowa- montaż wylotów kanalizacyjnych prefabrykowanych betonowych- km 4+900-5+100
 23. Kanalizacja deszczowa- montaż wylotów kanalizacyjnych prefabrykowanych betonowych km 5+600- 5+900
 24. Budowa zbiorników retencyjnych
 25. Zbiornik Z 2 – km 10+403 – Odhumusowanie, roboty ziemne, uszczelnienia dna i skarp zbiorników, umocnienie dna i zjazdów zbiorników

W okresie od 01.10.2023-31.10.2023 wykonano :

Roboty drogowe

1.Wykop rowów + skarpowanie – km 10+300 – 10+800
2.Skarpowanie – km 4+800 – 5+300 str. P
3.Wykop – kucie skały – km 5+900 – 6+100; km 6+800 – 7+000
4.Nasyp – km 10+800 – 10+900
5.Nasyp – Starodroże DK42
6.Nasyp – Zasypanie stanowisk pod rdestowcu – km 9+500; km 10+050; km 9+900
7.Nasyp – Zatoka ITD.
8.Warstwa mrozoochronna – Zatoka ITD.
9.Warstwa mrozoochronna – DJ 11
10.Podbudowa zasadnicza KŁSM – DJ 1
11.Układanie kostki na chodniku – DP 0574T
12.Warstwa ścieralna SMA 8 – km 8+050 – 9+150
13.Warstwa ścieralna SMA 8 – km 4+200 – 5+300
14.Wykop – km 12+825 – 13+150
15.Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem – dojazd Obiekt WD-7
16.Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem – DG Obiekt WD-10
17.Ściek trójkątny – km 14+750 – 15+170
18.Umocnienie rowu ażurami – Rów nr 7
19.Ściek korytkowy – km 12+700 – 13+000
20.Warstwa wiążąca AC 16W – DJ 17
21.Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 15+050-15+150
22.Warstwa ścieralna SMA 8 – km 11+350 – 12+750

Roboty mostowe

1.Montaż zbrojenia konstrukcji skrzynkowej ST segment A’ (ściany pionowe + płyta strop)- Obiekt PZGd-1
2.Beton konstrukcji skrzynkowej ST (segment A’)- Obiekt PZGd-1
3.Montaż konstrukcji nośnej z blachy falistej o przekroju łukowym (nitka prawa)- Obiekt PZGd-1
4.Montaż zbrojenia ściany segment B w osi P1- Obiekt MD-3
5.Beton ściany segment B w osi P1- Obiekt MD-3
6.Montaż kolektora odwadniającego płytę pomostu- Obiekt WD-5
7.Montaż barieroporęczy na obiekcie- Obiekt WD-5
8.Montaż balustrad aluminiowych na ścianach oporowych- Obiekt WD-5
9.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD-5
10.Montaż balustrad aluminiowych – Obiekt PP-6
11.Beton ochronny izolacji_ Obiekt PP-6
12.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD7
13.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD8
14.Montaż barieroporęczy na obiekcie-Obiekt WD8
15.Montaż balustrad aluminiowych na ścianach oporowych_-Obiekt WD8
16.Montaż zbrojenia ściany w osi P2, segment A’ – Obiekt PZDd-9
17.Beton ściany w osi P2, segment A’- Obiekt PZDd-9
18.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych – Obiekt WD10
19.Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych (dokończenie)- Obiekt WD11

Roboty branżowe  

Przebudowa kolizji WN

1.Zabudowa fundamentów słupów WN wraz z uziemieniami – Słup WN nr 26, 25/1
2.Zabudowa stanowisk WN – Słup WN nr 25, 28
3.Montaż konstrukcji słupów – Słup WN nr 25/1
4.Demontaż linii – Przęsła słupów nr 24 – 29
5.Podwieszenie przewodów fazowych oraz odgromowych – Przęsła slupów nr 24 – 29
6.Podwieszenie przewodu OPGW – Przęsła słupów nr 36 – 50

Budowa Oświetlenia drogowego


1.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – km 3+750 – 4+100 str. L
2.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – km 3+750 – 4+100 str. P
3.Budowa oświetlenia, układanie rur, montaż fundamentów – km 3+800 – 4+300 str. P
4.Budowa oświetlenia, układanie rur, montaż fundamentów – DG 394003T
5.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – DG 379010T
6.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – km 4+100 – 4+800 str. L
7.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – Zatoka ITD.
8.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – DJ 20
9.Układanie rur osłonowych wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe – DJ 19

Przebudowa kolizji teletechnicznych:

1.Budowa kanału technologicznego – km 9+450 – 9+896
2.Posadowienie studni SKR-2

Budowa kanalizacji deszczowej:

1.Kanalizacja deszczowa – km 4+500 – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych
2.Kanalizacja deszczowa – km 15+000 – 15+200 – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych

W okresie 01.09.2023 – 30.09.2023 wykonano:

Roboty drogowe

1. Wykop – km 6+800 – 7+000
2. Wykop – sarkofag prawy – Obiekt PZGd-1
3. Wykop – stanowiska rdestowca – km 9+500
4. Wykop rowów i skarpowanie – km 5+400 – 5+900
5. Wykop rowów i skarpowanie – km 7+200 – 9+000
6. Nasyp – zatoka ITD.
7. Nasyp – skrzyżowanie 1.0
8. Nasyp – DJ 10.
9. Nasyp – DJ 1
10. Nasyp na najazdy – Obiekt PZGd-1 (sarkofag)
11. WUP C0,4/0,5 – km 6+900 – 7+220
12. Warstwa mrozoochronna – km 6+900 – 7+220
13. Warstwa mrozoochronna – skrzyżowanie 1.0
14. Warstwa mrozoochronna – zatoka ITD.
15. Podbudowa pomocnicza C5/6 – km 6+900 – 7+200
16. Podbudowa zasadnicza KŁSM – km 6+900 – 7+220
17. Podbudowa zasadnicza KŁSM – DP 0574T
18. Zasypka pasa rozdziału – km 4+850 – 5+350
19. Zasypka pasa rozdziału – km 5+500 – 5+850
20. Ściek trójkątny – km 5+000 – 5+350
21. Ściek trójkątny – km 5+500 – 5+850
22. Ściek trójkątny – km 9+030 – 9+200
23. Ściek trójkątny – km 3+920 – 3+970
24. Ściek korytkowy – km 4+850 – 5+300
25. Obrzeże chodnika – DP 0574T
26. Geomembrana na najazdach – Obiekt PZGd-1
27. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 3+800 – 4+105
28. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 6+840 – 7+240
29. Podbudowa zasadnicza AC 22P – Obiekt WD-5
30. Warstwa wiążąca AC 16W – km 4+800 – 5+300 str. P
31. Warstwa wiążąca AC 16W – km 6+840 – 7+240
32. Warstwa wiążąca AC 16W – Obiekt WD-5
33. Warstwa ścieralna AC 11S – Obiekt WD-5
34. Humusowanie – km 12+700 – 12+800
35. Wykop – km 12+820 – 13+000
36. Wykop – km 13+000 – 13+100
37. Wykop – km 13+200 – 13+300
38. Wykop – km 13+700 – 13+900
39. Wykop – km 14+600 – 14+700
40. Nasyp – km 13+560 – 13+630
41. WUP C0,4/0,5 – km 12+825 – 13+000
42. Warstwa mrozoochronna – km 12+825 – 13+000
43. Podbudowa pomocnicza C5/6 – km 12+825 – 13+000
44. Podbudowa zasadnicza KŁSM – km 12+825 – 13+000
45. GWN – km 13+560 – 13+640
46. Podbudowa pomocnicza – km 13+560 – 13+900
47. Podbudowa zasadnicza KŁSM – km 13+560 – 13+780
48. Podbudowa zasadnicza KŁSM – DJ 14
49. Warstwa mrozoochronna – DG Obiekt WD-7
50. Podbudowa zasadnicza KŁSM – DG Obiekt WD-7
51. WUP – DP 0582T
52. Warstwa mrozoochronna – DP 0582T
53. Podbudowa zasadnicza KŁSM – DP 0582T
54. Odhumusowanie – DG Obiekt WD-10
55. Warstwa mrozoochronna – DG Obiekt WD-10
56. Podbudowa zasadnicza KŁSM – DG Obiekt WD-10
57. Ściek trójkątny – km 14+750 – 15+100
58. Umocnienie ażurami – Rów nr 7
59. Ściek korytkowy – km 12+700 – 13+000
60. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 12+540 – 12+900
61. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 13+360 – 13+900
62. Podbudowa zasadnicza AC 22P – Obiekt WD-8
63. Warstwa wiążąca AC 16W – km 12+450 – 12+870
64. Warstwa wiążąca AC 16W – km 13+380 – 13+880
65. Warstwa wiążąca AC 16W – DJ 14
66. Warstwa wiążąca AC 16W – Obiekt WD-8
67. Warstwa ścieralna AC 11S – DJ 14
68. Warstwa ścieralna AC 11S – Obiekt WD-8

Roboty mostowe

1.Montaż zbrojenia konstrukcji skrzynkowej ST segment A (ściany pionowe + płyta strop)- Obiekt PZGd-1
2. Beton konstrukcji skrzynkowej ST (segment A)- Obiekt PZGd-1
3. Montaż konstrukcji nośnej z blachy falistej o przekroju łukowym (jezdnia lewa)- Obiekt PZGd-1
4.Beton podkładowy pod fundament ściany bocznej S1- Obiekt MD-3
5. Montaż zbrojenia ściany bocznej S2 -Obiekt MD-3
6. Beton ściany bocznej S2 -Obiekt MD-3
7. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na płycie pomostu- Obiekt WD-5
8. Izolacja z papy termozgrzewalnej na obiekcie- Obiekt PP-6
9. Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu (jezdnia)- Obiekt WD-7
10. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na płycie pomostu- Obiekt WD-7
11. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na płycie pomostu- Obiekt WD-8
12. Montaż zbrojenia ściany w osi P2, segment A- Obiekt PZDd-9
13. Beton ściany w osi P2, segment A- Obiekt PZDd-9
14. Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu- Obiekt WD-10
15. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na płycie pomostu- Obiekt WD-10
16. Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu – Obiekt WD-11
17. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego na płycie pomostu – Obiekt WD-11
18. Nawierzchni izolacja na kapach chodnikowych- Obiekt WD-11

Roboty branżowe

Przebudowa kolizji WN:

1.Montaż konstrukcji słupów – słupy WN nr 26, 27
2.Zabudowa fundamentów słupów WN wraz z uziemieniami – słupy WN nr 26, 27
3. Wykonywanie naciągów linii WN – słupy WN nr 36-38, 64-66, 44-45, 51-52, 58-61, 61-61/1

Przebudowa kolizji teletechnicznych:

1.Budowa kanału technologicznego – km 7+058
2.Budowa kanału technologicznego – km 13+694 – 14+048
3.Posadowienie studni SKR-2
4.Posadowienie studni SKR-1

Budowa kanalizacji deszczowej:

1.Kanalizacja deszczowa – km 12+880 – 12+920
2.Kanalizacja deszczowa – km 13+150
3.Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych – km 4+900 – 5+300
4. Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych – km 5+500 – 5+900
5. Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych – km 10+300 – 10+800
6.Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa krat wpustów deszczowych – km 13+300 – 13+600

W okresie 01.08.2023 – 31.08.2023 wykonano:

Roboty drogowe

 1. Odhumusowanie – DJ 11
 2. Wykop – km 5+950 – 6+100 (skała)
 3. Wykop pod skrzynkę – starodroże DK 42 – Obiekt PZGd-1
 4. Nasyp – DJ 1
 5. WUP C0,4/0,5 – km 3+800 – 4+050
 6. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm – km 3+800 – 4+050
 7. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej gr. 22 cm – DP 0574T
 8. Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – km 3+800 – 4+050
 9. Podbudowa KŁSM gr. 20 cm – km 3+800 – 4+050
 10. Ściek trójkątny str. P – km 4+900-5+350, km 5+500-5+850, km 9+020-9+200
 11. Ściek trójkątny str. L – km 4+900-5+350, km 5+500-5+850, km 9+060-9+200
 12. Rozbiórka podbudowy z kruszywa – starodroże DK42 – km 3+800 – 4+100
 13. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – starodroże DK42 – km 3+800 – 4+100
 14. Zasypka pasa rozdziału – km 8+500 – 9+200, km 4+900 – 5+400, km 10+300 – 10+800
 15. Skarpowanie nasypu drogowego – km 4+100 – 5+400
 16. Warstwa wiążąca AC 16W – km 10+350 – 10+750 str. L
 17. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 4+850 – 5+300
 18. Skarpowanie nasypu drogowego – km 4+100 – 5+400
 19. Warstwa wiążąca AC 16W – km 10+350 – 10+750 str. L
 20. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 4+850 – 5+300
 21. Humusowanie – km 11+900 – 12+800
 22. Wykop – km 12+840 – 13+000
 23. Wykop – km 13+250 – 13+300
 24. Kucie skały – km 12+840 – 13+000
 25. Nasyp – km 13+580 – 13+650
 26. GWN – km 15+135 – 15+200
 27. WUP – km 12+560 – 12+700
 28. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm – km 12+560 – 12+700
 29. Podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 15 cm – km 12+560 – 12+700
 30. Podbudowa z kruszywa KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm – km 12+560 – 12+900
 31. Podbudowa z kruszywa KŁSM 0/31,5 gr. 17 cm – km 15+135 – 15+200
 32. Podbudowa z kruszywa KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm – km 15+135 – 15+200
 33. Podbudowa zasadnicza AC 22P – km 14+750 – 15+080
 34. Zasypka inżynierska – Przepust PE-8 

Roboty mostowe 

 1. Montaż zbrojenia konstrukcji skrzynkowej DD1 segment A’ (ściany pionowe + płyta strop) – Obiekt PZGd-1
 2. Beton konstrukcji skrzynkowej DD1 (segment A’)- Obiekt PZGd-1
 3. Beton podkładowy pod obiekt ST- Obiekt PZGd-1
 4. Montaż zbrojenia konstrukcji skrzynkowej ST segment A, B, A’ (fundamenty)- Obiekt PZGd-1
 5. Beton konstrukcji skrzynkowej ST segment A, B, A’ (fundamenty) – Obiekt PZGd-1
 6. Montaż krawężników na obiekcie – Obiekt WD-8
 7. Montaż desek gzymsowych na obiekcie – Obiekt WD-8
 8. Montaż zbrojenia kap chodnikowych – Obiekt WD-8
 9. Montaż kotew talerzowych – Obiekt WD-8
 10. Beton kap chodnikowych – Obiekt WD-8
 11. Montaż zbrojenia ściany oporowej S2 – Obiekt PZDd-9
 12. Beton ściany oporowej S2 – Obiekt PZDd-9
 13. Izolacja cienka segmentu D i E – Przepust PE-8
 14. Izolacja cienka segmentu C – Przepust PE-9
 15. Montaż zbrojenia fundamentu w osi P1 i P2 – Obiekt MD-3
 16. Beton fundamentu w osi P1 i P2 – Obiekt MD-3
 17. Montaż zbrojenia fundamentu ścian bocznych S2, S3, S4 – Obiekt MD-3
 18. Beton fundamentu ścian bocznych S2, S3, S4 – Obiekt MD-3
 19. Drenaż za płytami przejściowymi – Obiekt WD-10
 20. Beton podkładowy pod płyty przejściowe – Obiekt WD-11
 21. Montaż zbrojenia płyt przejściowych – Obiekt WD-11
 22. Beton płyt przejściowych – Obiekt WD-11
 23. Drenaż za płytami przejściowymi – Obiekt WD-11

Roboty branżowe

Przebudowa kolizji WN:

 1. Wyłączenie linii WN Starachowice – Bór
 2. Wykonywanie naciągów linii WN – słupy WN nr 41-42, 45-51, 52-58, 61-64

Przebudowa kolizji teletechnicznych:

 1. Budowa kanału technologicznego – km 7+937 – 8+055
 2. Budowa kanału technologicznego – km 5+873 – 6+293
 3. Budowa kanału technologicznego – km 4+666 – 4+939
 4. Posadowienie studni SKR2

Budowa kanalizacji deszczowej:

 1. Kanalizacja deszczowa – km 12+800 – 12+840
 2. Kanalizacja deszczowa – km 14+200 – 14+300
 3. Kanalizacja deszczowa – km 14+460

Budowa drenażu:

 1. Drenaż kompozytowy w pasie dzielącym – km 5+600 – 5+900
 2. Drenaż kompozytowy w pasie dzielącym – km 7+400 – 7+550
 3. Drenaż kompozytowy w pasie dzielącym – km 8+200 – 8+500
 4. Drenaż kompozytowy w pasie dzielącym – km 8+500 – 8+810
 5. Drenaż kompozytowy w pasie dzielącym – km 8+850 – 8+970
Ostatnia Modyfikacja: wtorek 11 Czerwiec 2024, 13.31.47